ONE2ACT

Peer Learning Assessment System (PeLe) - vurdering på 1-2-3

Hvis studentene dine får en øving, en test eller en eksamen, vil det som oftest ta dager eller uker før de får tilbakemelding - og da som oftest i form av "godkjent/ikke godkjent" eller en karakter. Men hva er egentlig læringsverdien av å få tilbake en øving med påskriften "C" etter en ukes tid, på et tidspunkt hvor lærestoffet som var tema for øvinga, for lengst er et tilbakelagt stadium? Hadde det ikke vært bedre om studentene rett etter testen kunne få en målrettet tilbakemelding som tydelig viste hva de gjorde bra/mindre bra, og som dessuten gjorde det mulig for studentene å vise at de har evnen til å lære av sine feil?

PeLe er et vurderingsssystem som lar studentene bruke sine mobile enheter, som smarttelefoner, nettbrett og bærbar PC, til å besvare digitale tester, eksamener, øvinger eller lekser gitt av læreren. Testen rettes automatisk, slik at læreren umiddelbart har tilgang til resultatene, og kan raskt identifisere hva slags fagstoff som mange studenter har problemer med. Med en gang testen er ferdig - og mens lærestoffet ennå er ferskt - kan læren foreta en målrettet gjennomgang av testen, hvor studentene får muligheten til å lære av hverandre. PeLe har også et innebygget responssystem, som læreren kan bruke til å la elevene vise at de har lært av sine feil. For eksempel: en student som gjorde en feil på selve testen, kan etter en diskusjon med sidemannen få en ny sjanse til å vise at man har identifisert og rettet opp feilen man gjorde under testen - og få ekstra uttelling for dette.

Trykk her for å laste ned en 30-dagers testversjon av vurderingssystemet PeLe

 

Hvordan brukes PeLe?

PeLe
 

Læreren deler ut en flervalgstest til studentene.

 
 
 
 
 
 
PeLe2
 

Studentene svarer med sine mobile enheter.

 
 
 
 
 
PeLe
 

Læreren har umiddelbart tilgang til testresultatene, og kan gi en målrettet tilbakemelding til studentene.