ONE2ACT

1.jpg
Om oss

Om oss

ONE2ACT er en merkevare som eies av Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), og har sitt utspring i HiSTs Avdeling for Teknologi. Bak ONE2ACT står en gruppe av teknologer, pedagoger og lærere, og vår ambisjon er å fungere som en informasjonsportal for pedagogisk mobilteknologi og studentaktiv læring. "Studentaktiv" læring er en slags motsats til de mer "studentpassive" undervisningsformene som har vært, og fortsat er, dominerende i norsk skole, hvor eleven eller studenten er en passiv mottaker av kunnskap som formidles av en lærer. 

Ved å jevnlig og systematisk aktivisere elevene og studentene i timene med bruk av mobilteknologi - f.eks. vårt responssystem SRS, som lar elevene svare på spørsmål som læreren stiller, kan vi dokumentere både god læringseffekt og økt motivasjon hos elever og studenter.